ระบบประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บเทคโนโลยี

     สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก....

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบ e-Teachernair Systems Version1.2 หากพบปัญหาของโปรแกรมกรุณาติดต่อสำนักวิชาการ ชั้น 2 หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายใน 119

สถานะการใช้งาน: ประจำปีการศึกษา 2/2560

สำหรับนักศึกษา

         รหัสนักศึกษา :

  เลขที่บัตรประชาชน :


**หากนักศึกษา login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรปชช. ไม่ได้ ให้ใช้ รหัสนักศึกษาแทน **

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ

 Develop By: Mr.Pramote Sittijuk @ Science and Technology Faculty